Praktijkinformatie

Huisarts Papenhoven

Spreekuren

Op werkdagen zijn wij van 08.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar en geopend. Tussen 12.00 en 14.00 uur zijn we enkel bereikbaar voor spoedgevallen.

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Voor spoedgevallen kunt u bellen 046-485 7241, toets 1.

We willen deze lijn graag zoveel mogelijk vrijhouden voor alleen spoedeisende klachten, daarom vragen wij u alleen in een noodsituatie op toets 1 te drukken.

Consult

Wilt u graag op consult komen bij de huisarts bel dan nummer 046-4857241.

Er wordt samen met u gekeken naar een eventueel consult.

Visites

Bent u niet in de gelegenheid om naar de praktijk te komen in verband met uw ziekte, dan kunt u een huisbezoek aanvragen, het liefst telefonisch vόόr 10 uur.

Telefonisch consult

Indien u telefonisch contact met uw huisarts wenst, dan kunt u dit aan de assistente doorgeven. U wordt vervolgens teruggebeld.

E-consult

Voor (niet) medisch inhoudelijke zaken kunt u mailen naar: medischcentrummartinez@ezorg.nl

Assistente spreekuur

De doktersassistenten hebben hun eigen spreekuur en voeren zelfstandig de volgende onderzoeken/behandelingen uit (op afspraak):

 • Eerste hulp bij ongevallen
 • Verwijderen van hechtingen
 • Bloedprikken
 • Bloeddrukmeting
 • 24uurs bloeddrukmeting
 • 30 min bloeddrukmeting
 • Hartfilmpje (ECG)
 • Eventrecorder/holter (hartritmestoornissen)
 • Urineonderzoek (blaasontsteking)
 • Zwangerschapstest
 • Oren uitspuiten
 • Gehooronderzoek
 • Wondbehandeling en -verbinden
 • Wratten aanstippen met stikstof
 • Enkel/arm index meten (doppler onderzoek bloedvaten benen)
 • Injecties zetten
 • Uitstrijkjes ihkv bevolkingsonderzoek
 • Drukverband/tapen van gewrichten

Praktische info

Bij Medisch Centrum Martinez werken dokter Martinez, dokter Hendrix en dokter Falkenberg. Zij beoefenen de algemene huisartsenzorg en handelen zoveel mogelijk conform de NHG richtlijnen en standaarden.

 

Bij het niet nakomen van een afspraak brengen we de kosten van het consult in rekening.

Herhaalrecepten

Voor herhaalrecepten kunt u bellen naar 046-4857241, toets 2. Spreek duidelijk uw naam, geboortedatum en gewenste medicijn(en).

Inschrijven

Indien u (en partner/gezin) zich wil laten inschrijven als patiënt in onze praktijk dan kan dat telefonisch of aan de balie. U ontvangt dan een inschrijfformulier die u kunt invullen en retourneren.

Opleiding

Iedere medewerker is in het bezit van een gecertificeerd diploma.

Doktersassistente

Klacht over de praktijk?

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen. Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE.  De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

Hoe nu verder?

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.
.
Onze praktijk is aangesloten bij de Klachtenregeling Huisartsen Zuid-Nederland.

Bespreek uw onvrede met uw huisarts
Klachten over huisarts?

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Op reis? Ga naar Thuisvaccinatie.nl

Als u op reis gaat is het belangrijk dat u goed beschermd bent en de juiste vaccinaties krijgt. Thuisvaccinatie.nl is de grootste landelijke organisatie voor reisvaccinaties aan huis.
.
Onze deskundige artsen komen bij u langs wanneer het ú uitkomt. Ook ‘s avonds en in het weekend of op het werk. En… wij sturen (indien mogelijk) de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar!

Translate »
Call Now Button