Corona virus

Corona virus

Update 27 maart 2020: de opschortingstermijn van controles voor diabetes, hart- en vaatziekten en astma/COPD bij de praktijkondersteuners is verlengd tot 1 juni 2020.


Belangrijk bericht!

De coronavirus uitbraak neemt in grootte toe. Om deze uitbreiding tegen te gaan, neemt de praktijk een aantal maatregelen.

Per 13 maart worden alle regulier geplande controles opgeschort. Dit betekent dat controles voor diabetes, hart- en vaatziekten en astma/COPD bij de praktijkondersteuners tot nader order vervallen. Voor de spreekuren van de huisartsen geldt eveneens een strikter beleid voor nieuwe afspraken, dat gericht is op de opvang van dringende of spoedeisende klachten.

Hiermee willen we onnodig besmettingsrisico voor patiënten beperken en ook capaciteit vrijmaken voor de opvang van zieken. De maatregelen gelden tot 1 juni 2020 (was eerder tot 31 maart).

Denkt u dat u wellicht een coronavirus besmetting heeft opgelopen, kom dan niet naar de praktijk, maar bel de assistente.

Samenvattend:

  • per 13 maart tot nader order géén geplande controle afspraken voor onder meer diabetes, hart- en vaatziekten, astma en COPD;
  • huisartsenspreekuur beperkt tot dringende of spoedeisende klachten;
  • bij verdenking coronavirusbesmetting: kom niet naar de praktijk, maar bel de assistente of de GGD.

 

We begrijpen dat deze maatregelen vervelend voor u kunnen zijn, maar hopen op uw begrip. We hopen dat deze situatie van korte duur is. Meer informatie over dit regionale besluit vindt u in Dagblad de Limburger. Informatie over het coronavirus is beschikbaar bij het RIVM en de GGD Zuid Limburg.

Team dokter MartinezTranslate »
Call Now Button